Δίκορφο - Οικία Ζαρίδη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Δίκορφο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: ένα δωμάτιο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Έχουν επιζωγραφιστεί από ερασιτέχνη ζωγράφο πριν από μία δεκαετία περίπου.
Περιγραφή διακόσμου

Άνθινος διάκοσμος με στοιχεία ροκοκό.

Επιγραφές

Σε πέτρα στην πρόσοψη της οικίας: «1907»

Παρατηρήσεις

Αν και το όνομα του κτήτορα παραμένει άγνωστο, τα μέλη της οικογένειας Ζαρίδη ξενιτεύονταν στη Ρουμανία. Η χρονολογία 1907 αφορά μεταγενέστερες οικοδομικές προσθήκες.

Το χαμηλό ύψος των δωματίων του πίσω τμήματος της οικίας δείχνει ότι η παλαιά οικία κτίστηκε πριν την εισβολή του νεοκλασικού ρυθμού. Οι διακοσμήσεις δεν φέρουν τα νεοκλασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις υπόλοιπες διακοσμήσεις του Δικόρφου. Εικονογραφικές συγγένειες με άλλα διακοσμητικά σύνολα του Ζαγορίου πιστοποιούν ότι ο διάκοσμος της οικίας Ζαρίδη ανάγεται στο 3ο τέταρτο του 19ου αιώνα. Οι διακοσμήσεις μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν επικαλυμμένες με νεότερο στρώμα χρώματος. Δυστυχώς, επεμβάσεις ερασιτέχνη ζωγράφου για την «αποκατάσταση» των φθορών αλλοίωσαν τον αρχικό χαρακτήρα των διακοσμήσεων.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Κατερίνα Ζαρίδη. Επάγγελμα: πανεπιστημιακός. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-zaridi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009