Πέτρινο γεφύρι του Μύλου Καλουτάς

 

 

 
Το γεφύρι είναι γνωστό και ως γεφύρι Καλουτάς. Βρίσκεται στην θέση όπου υπήρχε παλιά ο μύλος του Στέφου Γούλα, ανάμεσα στην Καλουτά και την Μονή Βισσικού και γεφυρώνει τον Ζαγορίτικο ποταμό. Σύμφωνα με τον Ι.Λαμπρίδη[1] κτίστηκε το 1812 από το Νικόλαο Χατζή Ιωάννου και εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις από την Καλουτά προς την Μονή Βισικού, το Διπόταμο και τους Φραγγάδες. 
Το γεφύρι είναι τρίτοξο, με τις τρεις μεγάλες καμάρες του να έχουν άνοιγμα 9, 8 και 7 μέτρα. Σε ένα από τα μεσόβαθρά του, υπάρχει βοηθητικό άνοιγμα. Έχει αρκάδες συνεχόμενους στα τμήματα των τόξων και κατά διαστήματα τοποθετημένους στα τμήματα των  μεσόβαθρων. Έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Για να το προσεγγίσουμε, ακολουθούμε τον δρόμο από Καλουτά προς Φραγγάδες και σε 2,5 χιλιόμετρα στρίβουμε αριστερά, σε χωματόδρομο, προς την Μονή Βισσικού. Στην διασταύρωση που συναντάμε μετά από 250 μέτρα, ακολουθούμε τον αριστερό κλάδο και  συναντάμε το γεφύρι στα 200 μέτρα.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 97)
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.79053   Ε 20.84475  /  39°47'25.9"N   20°50'41.1"E

Εκτύπωση
 

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml