Πέτρινο γεφύρι στο Λιντζέτο

 

 

 
Βρίσκεται μέσα στο Σκαμνέλι και γεφυρώνει το ρέμα Λιντζέτο που διασχίζει τον οικισμό και βοηθούσε την επικοινωνία του ανατολικού μαχαλά με το υπόλοιπο χωριό.
Είναι μονότοξο με πέτρινα προστατευτικά στηθαία. Το συναντάμε ψηλά, δεξιά από την πλατεία του χωριού και σε απόσταση 60 μέτρων από το γεφύρι του Σαγιάνου.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.9124103 Ε 20.8502096 / 39°54'44.7"N 20°51'00.8"E
 
Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml