Λαϊστινά Νέα, τ. 59

Λαϊστινά Νέα, τ. 59

Αρ. φύλλου 59
Χορεύοντας με… τους ήχους (σελ: 3)
Συναυλία στο Καπέσοβο (σελ: 13)
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2011 (σελ: 13)
Ηλιοχώρι: Προβολή της ταινίας Η τελευταία αρκούδα της Πίνδου (σελ: 17)
Το φίλημα Στο πανηγύρι μας (σελ: 27)
Ζαγορίσια αρχιτεκτονική (σελ: 32 & 33)
Λες και ήταν χθες (σελ: 36)