Λαϊστινά Νέα, τ. 47

Λαϊστινά Νέα, τ. 47

Αρ. φύλλου 47
Οι μερακλήδες (σελ: 13)
Λάϊστα 1880 - 1980. Ενθυμήματα… (σελ: 15)
Λάϊστα Καλοκαίρι 2008 (σελ: 18 & 19)
Ντοκουμέντα (σελ: 23)
Δημοτικά τραγούδια (σελ: 30)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 31)